ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സാധ്യതകള്‍ , അനിവാര്യത

ജി.ഡി.പി. കേന്ദ്രീകൃത വികസന സമീപനത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറികടന്ന് സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി എങ്ങനെ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

Read More

കേരളം ഹരിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍

കുറുക്കുവഴികള്‍ തേടാതെ സുദീര്‍ഘമായ ഒരു ഹരിതസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാണ് കേരളം നേരിടുന്ന നിലവിലുള്ള പരിസ്ത്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പഠനം. സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് തൃശൂരില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്.

Read More

കേരളം ഹരിതസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍

Read More