അഹിംസാ സമരത്തിനെതിരെ ലാത്തി വീശുന്നത് എന്തിന്?

തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പാലിയേക്കരയില്‍ നടക്കുന്ന ടോള്‍ വിരുദ്ധ സമരം 2013 ഫെബ്രുവരി 12 ന് ഒരു വര്‍ഷം പിന്നിട്ട ദിവസം ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ നടന്ന ഉപരോധസമരത്തിന് നേരെ ലാത്തി വീശിയ പോലീസ് നടപടിയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു.

Read More

ചുങ്കം പിരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല

ജനങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം സമരത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ആദ്യം
അകന്നുനിന്ന രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ ഇപ്പോള്‍ സമരവേദിയിലേക്കെത്തിയത്.
സമരം പിടിച്ചടക്കാനാണ് അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ടോള്‍
കുറയ്ക്കലാണ് എന്ന് സ്ഥലം എം.എല്‍.എ അവിടെ വച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതല്ലെന്ന് പി.ജെ. മോന്‍സി

Read More