കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടോ?… ക്രോം… ക്രോം…

മഴപെയ്തുനിറഞ്ഞ വയലോരങ്ങളില്‍ നിന്നുയര്‍ന്നിരുന്ന തവളക്കരച്ചിലുകള്‍ എവിടെയാണ് മറഞ്ഞുപോയത്?
ആഗോള താപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും തവളകളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും തവളകള്‍ കുറയുന്നത് ജൈവ സമൂഹത്തില്‍ എന്ത് ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും

Read More