ഇവരെ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ആരുമില്ലേ?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യതൊഴില്‍ മേഖലകളിലൊന്നായ പീടികതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ ആരും തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

Read More