അസൂയയും മുന്‍വിധിയും കലര്‍ന്ന വിമര്‍ശനം

കേരളീയം ഒക്‌ടോബര്‍ ലക്കത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘അസ്ഥാനത്തായ ശരത് സ്മരണ’ എന്ന ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണം. അന്തരിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍ ശരത്ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിവച്ചതും സോളിഡാരിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതുമായ കാതിക്കുടം സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ‘വരാനിരിക്കുന്ന വസന്തം’ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയില്‍ തെറ്റായ പ്രതിനിധാനങ്ങള്‍ കടന്നുകൂടി എന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നു ഫസല്‍ കാതിക്കോട്‌

Read More