കൃഷി ലാഭകരമാകാതെ പരിഹാരമില്ല

നെല്‍വയല്‍-തണ്ണീര്‍ത്തട നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കാലത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും
സി.പി.ഐ നേതാവുമായ മുല്ലക്കര രത്‌നാകരന്‍

Read More