കൊക്കകോളയ്‌ക്കെതിരായ റിപ്പോര്‍ട്ട് അട്ടിമറിക്കാന്‍ നീക്കം

പ്ലാച്ചിമടയിലെ പരിസ്ഥിതിക്കും ജനങ്ങള്‍ക്കും നാശം വരുത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ കൊക്കകോളയില്‍ നിന്ന് 216 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദഗ്ധസമിതി സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് അട്ടിമറിക്കാന്‍ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം.

Read More