മരണാഘോഷയാത്രയില്‍ മുങ്ങിപ്പോയ ഇടശ്ശേരി

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ പത്രം ഇടശ്ശേരി എന്ന കവിയെ അനുസ്മരിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും എഴുതാന്‍ മനസുകാണിക്കാതെയാണ് കരുണാകരന്റെ വീര ചരിത്രരേഖകള്‍ കുത്തി നിറച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു തെറ്റുതിരുത്തല്‍ പോലെ ഇടശ്ശേരി അനുസ്മരണ വാര്‍ത്ത കൊടുത്തിരുന്നുവെന്നത് ആശ്വാസകരം.

Read More

വ്യവസായങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ സമീപനം മാറണം: ആര്‍ ശ്രീധര്‍

Read More

കബീറിന്റെ ദോഹകളുമായി പുഷ്പവതി

Read More

കബീറിന്റെ ദോഹകളുമായി പുഷ്പവതി

Read More

കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രകൃതിബന്ധം നിലനിര്‍ത്തി വളര്‍ത്തുക

Read More

ഇനിയും മുറിവില്‍ ഉപ്പുതേയ്ക്കണോ?

       

Read More

നീരിന്റെ നേരറിവുകള്‍ നാട്ടറിവുകളായി

Read More

ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോള്‍ മധുലിഖ മരണത്തിലൂടെ കൈമാറിയത്

Read More