കണ്ടല്‍പ്പാര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തനം ഭാഗികമാക്കി

പരിസ്ഥിതിയെ ദൂര്‍ബലപ്പെടുത്തി കണ്ണൂര്‍ പഴയങ്ങാടിയില്‍ സ്ഥാപിച്ച കണ്ടല്‍പ്പാര്‍ക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഭാഗികമായി ചുരുക്കി. പാര്‍ക്കിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവെച്ച് കണ്ടല്‍ വനങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യ വുമായി പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ സമരങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ വിജയം കണ്ടിരിക്കു കയാണ്. പാര്‍ക്കിനെതിരെ നല്‍കിയ പരാതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

Read More

ജനിതകവൈകല്യ ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്‍ നിരോധിക്കണം

മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വന്‍തോതിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ വന്‍ലാഭം കൊയ്യാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജനിതകവൈകല്യമുള്ള വിത്തുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങള്‍ മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇവ കഴിക്കുന്നതാകട്ടെ സാമ്പത്തികമായി താഴെ തട്ടിലുള്ളവരും.

Read More