ഇടതുസര്‍ക്കാരും സേനയുടെ മനോവീര്യവും

ദൈവദത്തമായ അധികാരമാണ് തങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പഴയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തില്‍ ഇടതുസര്‍ക്കാര്‍
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്? കേരളത്തില്‍ അരങ്ങേറുന്ന ജനവിരുദ്ധ പോലീസിംഗിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

Read More

അസ്ഥാനത്തായ ശരത് സ്മരണ

അന്തരിച്ച ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍ ശരത്ചന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിവച്ചതും സോളിഡാരിറ്റിയുടെ
സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതുമായ കാതിക്കുടം സമരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി ‘വരാനിരിക്കുന്ന വസന്തം’ തെറ്റായ പ്രതിനിധാനങ്ങള്‍കൊണ്ട് കല്ലുകടിയായിത്തീര്‍ന്നെന്ന് ഹര്‍ഷാദ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു

Read More