പൊള്ളുന്ന വിലക്കയറ്റം

Download PDF

കേരളത്തില്‍ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ വിലയക്കയറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്?