കഴിക്കാനെന്തുണ്ട് വിഷമില്ലാതെ

Download PDF

കേരളീയന്‍ പൈപ്പില്‍ നിന്നും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു സായിപ്പിന് കൊടുത്താല്‍ അയാള്‍ക്ക് വയറ്റില്‍ അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ്.