അപകടമുയര്‍ത്തുന്ന മാലിന്യസംസ്‌കരണം

Download PDF

മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരില്‍ കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ പോകുന്നത് അപകടകരമായ മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിക്കുന്ന ചൂളയാണെന്ന് (ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍), പീപ്പിള്‍സ് യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ സിവില്‍ ലിബര്‍ട്ടീസും പെരിയാര്‍ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ സമിതിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമാകുന്നു.