കേരളീയം October | 2009

ക്ലീന്‍ കൊച്ചി മൂവ്‌മെന്റ് മാതൃക.

ചെങ്ങറ സമരം പിന്നിട്ട 795 ദിനങ്ങള്‍

ചെങ്ങറ സമരം; മധ്യവര്‍ത്തികള്‍ക്കെതിരെ ദളിതര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

വെല്ലുവിളികള്‍ക്കിറ്റയില്‍ ജനാധിപത്യത്തിനു നാലു വയസ്സ്‌

നിയമത്തെ കുപ്രസിദ്ധമാക്കാന്‍ പത്ത് അപേക്ഷ മാത്രം മതി

നിയമങ്ങളും ജനങ്ങളും പിന്നെ കുറേ പാരകളും

കാതിക്കുടത്തെ കാളകൂടം; പുഴയില്‍ നിന്നൊരുതുടം കാതിക്കുടം

തോല്‍പ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അമര്‍ന്നു കത്തുന്ന ലാലൂര്‍

ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍ തെക്കേ ഗോപുരം കടക്കുമോ?

കുടുംബം പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുന്നു

പ്ലാച്ചിമട നഷ്ടപരിഹാരം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകണമെങ്കില്‍

ഭരണകൂടഭീകരതക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന മാനവമൂല്യങ്ങളുടെ ശബ്ദം

ഭാവിയും പരിസ്ഥിതിയും നശിപ്പിച്ച് ‘ശോഭയുടെ’ വികസനം!

നോബല്‍ സമ്മാനം പ്ലാച്ചിമട സമരത്തിനു.