വികസനത്തിന് എന്തൊരു സ്പീഡ്‌

Download PDF

മൂലമ്പിള്ളിയില്‍ നിന്നും കുടിയൊഴിപ്പിച്ചവര്‍ എവിടെ?
സമ്മതപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ സമരം ചെയ്തവര്‍ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു?
ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകന്‍ ജോഷി ജോസഫുമൊത്ത് ഒരു അന്വേഷണ യാത്ര