ഓര്‍മ്മകളിലെ പുഴത്തീരം

ചുമരുകളില്‍ ചില്ലിട്ടുതൂക്കാന്‍ കുറെ ഗൃഹാതുരതകള്‍ മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച്, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ കാലത്തെ
പുഴയായിത്തീര്‍ന്ന നിളയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു