മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാം ഡീകമ്മീഷന്‍ ചെയ്യുക

Download PDF

വരുംകാലത്ത് ഡാമുകള്‍ക്ക് താഴെ വസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളുടെ
ജീവനും ജീവിതവൃത്തിക്കും മേലുയരുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമായിരിക്കും മുല്ലപ്പെരിയാര്‍
ഡാമിന്റെ ഡീകമ്മീഷനിംഗ് എന്ന് ഫോറം ഫോര്‍ പോളിസി ഡയലോഗ് ഓണ്‍
വാട്ടര്‍ കോണ്‍ഫ്‌ളിക്ട്‌സ് ഇന്‍ ഇന്ത്യ