പൊന്തക്കാടുകളെ പേടിക്കുന്ന പണ്ഢിതന്മാര്‍

Download PDF

എങ്ങനെയാവരുത് ഒരു കാമ്പസിലെ ഹരിതവല്‍ക്കരണം? പരിസരബോധമില്ലാത്ത അക്കാദമിക് സമൂഹം കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാലയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു