അസുഖകരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചുതുടങ്ങാം

Download PDF

തീയേറ്റര്‍ ആക്ടിവിസത്തെയും ജനകീയ സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും കുറിച്ച്
സമാന്തര നാടകപ്രവര്‍ത്തകനും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പര്‍ണാബ് മുഖര്‍ജി