മുതലാളിത്തം ഒരു പ്രേതകഥ

Download PDF

ഐ.എം.എഫ് പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യന്‍ ഇടത്തരക്കാര്‍ കടംകയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രണ്ടരലക്ഷം കര്‍ഷകരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ഇടകലര്‍ന്ന് ജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു