മദ്യപാനി പാപിയാകുന്നത് അങ്ങനെയത്രെ!

Download PDF

”മദ്യപാനിയെന്ന ചെല്ലപ്പേരിലറിയാനാരുമാഗ്രഹിക്കില്ല. എന്നിട്ടും ചിലരതായിതീരുന്നതിന്റെ കാരണമെന്തെന്ന്
ജനം തിരിച്ചറിയുന്ന കാലം വരുമ്പോഴേക്കും പെട്രോളിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാലം കഴിയുകയും
ജലത്തിനായി യുദ്ധമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും.” വര്‍ഷങ്ങളോളം മദ്യത്തില്‍ മുങ്ങി, അശാന്തമായ ഹൃദയവുമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ്, ഒടുവില്‍ നഷ്ടക്കയങ്ങളില്‍ നിന്നും ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കരകയറിയ മദ്യപാനിയുടെ ആത്മകഥനങ്ങള്‍