ഗ്രോ തുറന്നിട്ട സാധ്യതകള്‍

Download PDF

ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ രംഗത്തെ അഴിമതിക്കെതിരെ പോരാടുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാവൂര്‍ സമരത്തില്‍ പങ്കാളികളാവുകയും ചെയ്ത ഗ്രോ (ഗ്വാളിയോര്‍ റയോണ്‍സ് വര്‍ക്കേഴ്‌സ് യൂണിയന്‍) യുടെ വേറിട്ട വഴികളെക്കുറിച്ച്

Tags: