കേരളീയം January | 2013

വായനക്കാരുടെ കത്തുകള്‍

അനുഷ്ഠാനകലയും വ്യായാമവുമാകുന്ന സമരം

ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ധാരണയില്ല

ഏകത പരിഷത്തിന്റെ സമരം ഒരു സുരക്ഷിത കവാടം

സ്ത്രീപീഡനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം

വധശിക്ഷ വേണമെന്ന് ആര്‍ത്തുവിളിക്കുന്നവരോട്…

വീണ്ടും സ്‌കൂളിലേക്ക്‌

അവര്‍ ഇത്രയേറെ അറിയേണ്ടിയിരുന്നില്ല

പാറപ്പൊടിയില്‍ കലങ്ങുന്ന കലഞ്ഞൂര്‍

ആദിവാസികള്‍ ഇന്നും അദൃശ്യരാണ്‌

സൈക്കിള്‍ നിലയ്ക്കാത്ത വഴിത്താരകളിലൂടെ

കമ്പോളരാജിനെ നേരിടാന്‍ ഭക്ഷ്യ-ആരോഗ്യസ്വരാജ്‌

സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങരുത്