തൃശൂരിലെ മരക്കുരുതി

Download PDF

മാര്‍ച്ച് രണ്ടിന് തൃശൂരില്‍ നടന്ന അനധികൃത മരം മുറിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഉയര്‍ന്നുവന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഭൂമിയ് ഹരിതാഭമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പുതുതലമുറയുടേയും നവസമരരൂപങ്ങളുടെയും വിജയഭേരിയായി മാറിയതെങ്ങിനെ?