കേരളീയം April | 2013

കത്തുകള്‍

പ്ലാച്ചിമടയുടെ രാഷ്ട്രീയവും ഭരണത്തിന്റെ അരാഷ്ട്രീയതയും

നിയമലംഘരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി

നയങ്ങള്‍ തിരുത്തപെട്ടിട്ടില്ല

11 വര്‍ഷം പിന്നിടുന്ന പ്ലാച്ചിമട സമരം

പ്ലാച്ചിമട സമരം ഇപ്പോഴും ശക്തമാണ്

ജീവിതത്തെയും സമരത്തെയും അവര്‍ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തി

ജനാഭിപ്രായം പ്രകടിതമാക്കാന്‍ സമരത്തിന് ഇനിയും കഴിയണം

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ കാപട്യങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കണം

ജനകീയ സമരത്തിനു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പ്ലാച്ചിമട തെളിയിച്ചു

കോര്‍പ്പറേറ്റുകളോടുള്ള വിധേയത്വം

അഹിംസാ സമരമായത് കൊണ്ട് മൂര്‍ച്ച കുറയ്ക്കണമെന്നില്ല

സമരം സംഘടനയാകരുത്

രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചനകളെ ജനം സംഘടിതരായി നേരിടും

ചില പരുക്കന്‍ ചിത്രങ്ങളില്‍ പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാര്‍

സവര്‍ണ്ണമാടമ്പിമാരും സംഘടനാമാടമ്പിമാരും

നരവംശശാസ്ത്രവും സാമൂഹിക സമസ്യകളും

ഉത്തര മലബാറിനെ കൊല്ലുന്ന ക്വാറികള്‍

ഞങ്ങള്‍ ആശങ്കാകുലരാണ്

ഇടിന്തകരയില്‍ നിന്നും വീണ്ടും