മാമ്പ്ര ക്വാറിവിരുദ്ധ സമരം: അനധികൃത ഖനനത്തിന് ഒത്താശചെയ്യുന്നവര്‍

Download PDF

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ മാമ്പ്ര നിവാസികള്‍ അനധികൃത
ക്വാറികള്‍ക്കും ക്രഷര്‍ ഫാക്ടറിക്കുമെതിരെ നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ച്