ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ കഥ

Download PDF

സ്വതന്ത്ര ഗവേഷകനായ വി.ടി. പദ്മനാഭന്‍ കാതിക്കുടത്തെ മാലിന്യത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠന വിവരങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗസ്റ്റ് 29 ന് തൃശൂര്‍ പ്രസ് ക്ലബ്ബില്‍ വച്ച് സംയുക്ത സമരസമിതിയുമായി ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ ദുര്‍ഗതി.