കേരളീയം December | 2013

ചിന്തിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച വികൃതിക്കുട്ടിക്ക്‌

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന് വേണ്ടി, ലുലു ഷോപ്പിംഗ് മാളിന് എതിരെ

ദുര്‍ബല പ്രദേശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: ഇ.എഫ്.എല്‍ നിയമം പരിഹാരമല്ല

ഇ.എഫ്.എല്‍ നിയമം: പരാതികള്‍ക്ക് കാരണം നടപ്പിലാക്കിയതിലെ പിഴവുകള്‍

പട്ടയസമരങ്ങളുടെ പിന്നിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമെന്ത്? പരിഹാരമെന്ത്?

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടും ഭൂവുടമസ്ഥതയും

‘ഇടയലേഖനം എങ്ങിനെയെഴുതണം ഇടതുമുന്നണിയല്ലേ….’

വികസനം, ദാരിദ്ര്യം: പുനര്‍നിര്‍വചനം ആവശ്യമാണ്‌

വനാവകാശ നിയമം: വിഭവാധികാരവും ജനാധിപത്യവും വിശാലമാകുമ്പോള്‍

കേരള പരിപ്രേക്ഷ്യ നയരേഖ 2030 കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത വികസന നയരേഖ

കരിമണല്‍ ഖനനം: സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ തര്‍ക്കമല്ല, പരിസ്ഥിതി സംവാദമാണ് വേണ്ടത്‌

ചീക്കല്ലൂര്‍ പാടത്ത് വിമാനമിറക്കാന്‍ നോക്കേണ്ട

പ്ലാച്ചിമട ജനാധികാര യാത്ര സമാപിച്ചു

കാതിക്കുടം സമരം തുടരുന്നു

കാതിക്കുടം – ജനനീതി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

ഗാഡ്ഗില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് – മലയാളം പരിഭാഷ

പ്ലാച്ചിമട ട്രിബ്യൂണല്‍ ബില്‍

പ്ലാച്ചിമട ഉന്നതാധികാര സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌