ചീക്കല്ലൂര്‍ പാടത്ത് വിമാനമിറക്കാന്‍ നോക്കേണ്ട

Download PDF

വയനാട്ടിലെ ചീക്കല്ലൂര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ വരാന്‍ പോകുന്ന വിമാനത്താവളത്തിനെതിരായ തദ്ദേശീയരുടെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാവുകയാണ്. നാട്ടുകാര്‍ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന നെല്‍വയലുകള്‍ നികത്തിക്കൊണ്ട് വരാന്‍ പോകുന്ന വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ നാടിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ ആ പുരോഗതി ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.