അമ്മ: കേരളം വിളയിച്ചെടുത്ത തിന്മ

Download PDF

വലിയ വരാലിനെപ്പിടിക്കാന്‍ കൂടയിലുള്ള ചെറിയ പരല്‍മീനിനെ കോര്‍ത്തിടുന്ന പണിയുടെ പേരല്ല ചാരിറ്റി. ആ ന്യായം വിശ്വസിക്കാന്‍ ‘അമ്മ’ തൊട്ട പച്ചവെള്ളം പഞ്ചാമൃതമായ കഥ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭക്തരെ മാത്രമേ കിട്ടൂ. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മറവില്‍ ആശ്രമത്തിന്റെ നേര്‍ക്കുണ്ടായ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അമൃതാനന്ദമയി മഠം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുന്നു.