പോലീസ്‌രാജിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളി മനസ്സ്

Download PDF

‘എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പോലീസങ്ങനെ ചെയ്യുമോ?’ എന്ന ചോദ്യം നമുക്കിടയില്‍ സ്വാഭാവികമായി മാറിയതെങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ അപകടകരമായ ദുരവസ്ഥകള്‍ എന്തെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു പോലീസ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഏറെക്കാലം കൈകാര്യം ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍