വിമതശബ്ദങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനാണ്?

Download PDF

നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ വിദേശസഹായം കൈപ്പറ്റി എന്നു പറയുന്ന 9000ല്‍ അധികം സര്‍ക്കാറേതര സംഘടനകളില്‍ ഒന്നുമാത്രമാണ് തീസ്ത സെതല്‍വാദിന്റേത് എന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവര്‍ മാത്രം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു?