ചന്തസംസ്‌കൃതിക്ക് എതിരെയുള്ള ചിന്തകള്‍

Download PDF

ആധുനികനാഗരികതയുടെ കൊടികളുയര്‍ന്നതോടെ താറുമാറാക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക
ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശങ്കകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ജോര്‍ജ്ജ് മൂലേച്ചാലില്‍ രചിച്ച ‘നവ കൊളോണിയ
ലിസത്തിന്റെ നാല്‍കവലയില്‍’ എന്ന പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ട് പ്രസക്തമാകുന്നു എന്ന്