ഈ നെല്‍വയലുകള്‍ നികത്തി പെട്രോളിയം സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

Download PDF

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂര്‍ കണ്ടങ്കാളിയില്‍ 76.43 ഏക്കര്‍ നെല്‍വയല്‍-നീര്‍ത്തടം നികത്തി പെട്രോളിയം സംഭരണ കേന്ദ്രം വരുന്നതിനെതിരെ സമരങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും തുടരുകയാണ്. ഏഴ് കോടി പെട്രോളിയം ഉത്പ്പന്നങ്ങള്‍ പ്രാരംഭ ദശയില്‍ തന്നെ സംഭരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രീകൃത എണ്ണ സംഭരണശാലയുടെ പരിസ്ഥിതി-സാമൂഹിക ആഘാതങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാ ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന നിലപാടില്‍ സമരം തുടരുന്നത്.