കോവിഡിന്റെ മറവില്‍ നടക്കുന്ന ആരോഗ്യരംഗത്തെ അധാര്‍മ്മികതകള്‍

Download PDF

എല്ലാ പകര്‍ച്ചവ്യാധികളുടെ കാര്യത്തിലും ആദ്യത്തെ ഉയര്‍ച്ച കഴിഞ്ഞു താഴ്ച്ച തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മരുന്നുകളോ വാക്‌സിനുകളോ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും സമൂഹത്തിലെ 70 ശതമാനം പേരും രോഗാണുവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധം ആര്‍ജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ കോവിഡ് 19ന്റെ കാര്യത്തില്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതകള്‍ കൂടിയാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ വഴി അടച്ചുകളഞ്ഞത്.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യരംഗത്ത് നടക്കുന്ന അധാര്‍മ്മിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുറന്നുകാണിക്കുന്നു