പരിസ്ഥിതി മാദ്ധ്യമ ഫെലോഷിപ്പ് 2020

കേരളീയം മാസിക 2009 മുതല്‍ നല്‍കുന്ന ബിജു. എസ്. ബാലന്‍ അനുസ്മരണ പരിസ്ഥിതി മാദ്ധ്യമ ഫെല്ലോഷിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും മാദ്ധ്യമപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ താത്പര്യമുള്ള 35 വയസ്സില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാം. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഈ വര്‍ഷം ഫെല്ലോഷിപ്പിനായി നിശ്ചയിച്ച, ‘ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകര്‍ച്ചയും ആരോ?ഗ്യഭീഷണികളും കേരളത്തില്‍ : ഒരു അന്വേഷണം’ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിങ്ങള്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ രൂപരേഖയും പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതിയും അയച്ചുതരിക. ബയോഡാറ്റ സഹിതം താഴെപ്പറയുന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ 2020 ജൂണ്‍ 10ന് ഉള്ളില്‍ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അയയ്‌ക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കില്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിള്‍ ഫോം ലിങ്ക് വഴിയും അപേക്ഷിക്കാം. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി-മാദ്ധ്യമ വിദഗ്ധര്‍ അടങ്ങുന്ന ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് ബിജുവിന്റെ ചരമദിനമായ ജൂണ്‍ 28ന് 10,012 രൂപയുടെ ഫെല്ലോഷിപ്പ് നല്‍കും.
Email: mailkeraleeyam@gmail.com.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 9747062146
https://forms.gle/Tz3K89swn6qTtw939