അയ്യങ്കാളി

Read More

കാണിക്കാരുടെ ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗങ്ങള്‍

കാണി സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട ആദിവാസികളെ പരിചയപ്പെടുകയും അവരോടൊപ്പം ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങള്‍ സഹവസിക്കുകയും ചെയ്ത എം. സെബാസ്റ്റ്യന്‍ രചിച്ച കാണിക്കാരുടെ ലോകം എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും.

Read More

ആദിവാസി ഭൂനിയമം ഭേദഗതി വഞ്ചനയാകുമോ?

75-ലെ ആദിവാസി ഭൂനിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ചോര്‍ത്തിക്കളയുന്ന ഭേദഗതികളാണോ ഇത്തവണയും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങാന്‍ പോകുന്നതെന്ന സംശയത്തിലാണ് ആദിവാസികള്‍

Read More
Page 4 of 4 1 2 3 4