ആനന്ദ് പട് വര്‍ദ്ധന്‍


പ്രമുഖ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ആനന്ദ് പട് വര്‍ദ്ധന്‍ കേരളീയം ഓഫീസ് സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍.