ഭോപ്പാല്‍ ദിനാചരണം


ഭോപ്പാല്‍ ദുരന്തത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മദിനമായ ഡിസംബര്‍ 3ന് തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസിന് മുന്നില്‍ കേരളീയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന പോസ്റ്റര്‍ പ്രദര്‍ശനം.