ഗാന്ധിലക്കം പ്രകാശനം


കണ്ണൂരില്‍ വച്ച് നടന്ന കേരളീയം ഗാന്ധിലക്കത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ സി.പി. ഗംഗാധരന്‍, ആശ, ഡോ. പി.കെ. മൈക്കിള്‍ തരകന്‍, ഡോ.എം. ഗംഗാധരന്‍ എന്നിവര്‍.