ആകാം, പക്ഷെ അവസാനവാക്ക് ആകരുത്‌

പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായങ്ങളെ പാടെ അവഗണിക്കാതെ ഈ പുതിയ മാധ്യമത്തെ ഒരു ആയുധമെന്ന നിലയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനത്തിനാണ് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്
വി.ആര്‍. രാജമോഹന്‍

Read More

ഒത്തുതീര്‍പ്പുകള്‍ക്കുമപ്പുറം

സാമൂഹ്യനീതിയും മാധ്യമങ്ങളും പരസ്പരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ കുറയുന്നത് പുതിയകാലത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ രൂക്ഷത ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി വിനു എബ്രഹാം

Read More