വരൂ ഈ കോളനികളിലെ ജീവിതം കാണൂ…

മുത്തങ്ങ സമരത്തിന്റെ പത്താം വാര്‍ഷികത്തില്‍ സമരത്തെയും വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു, മുത്തങ്ങ സമരത്തെ സഹായിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് പോലീസിന്റെ ക്രൂര മര്‍ദ്ദനത്തിന് ഇരയായ ഡയറ്റിലെ അദ്ധ്യാപകന്‍.

Read More

വനാവകാശത്തെ നിര്‍ണ്ണയിച്ച മുത്തങ്ങ സമരം

വന്യജീവിക്കുള്ള അതേ പദവിയോടെ വനത്തിനുള്ളില്‍ വനവാസികളായ മനുഷ്യര്‍ക്കും സഹവസിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന ആദിവാസി വനാവകാശത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുത്തങ്ങ സമരം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. വനനിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എടുത്ത കേസുകളില്‍ നിന്നെല്ലാം മുത്തങ്ങ സമരപ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ടതിലൂടെ അത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Read More

ആദിവാസികള്‍ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കട്ടെ

Read More

മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സംരക്ഷിതസങ്കേതത്തില്‍ സ്വയം ഭരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം

Read More