മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം ഒരു ആലപ്പുഴ നിവൃത്തിമാര്‍ഗം

ആലപ്പുഴ നഗരത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറന്നതുമായ മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന പദ്ധതി കേരളത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ഏത് പദ്ധതിയേക്കാളും മികച്ചതും പ്രായോഗികവും ആണെന്ന്

Read More

സീറോ വെയ്സ്റ്റ് വിജയകരമായ പരീക്ഷണം

Read More

അപകടമുയര്‍ത്തുന്ന മാലിന്യസംസ്‌കരണം

മാലിന്യത്തില്‍നിന്നും വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന പേരില്‍ കൊച്ചിന്‍ പോര്‍ട്ടില്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ പോകുന്നത് അപകടകരമായ മാലിന്യങ്ങള്‍ കത്തിക്കുന്ന ചൂളയാണെന്ന് (ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍), പീപ്പിള്‍സ് യൂണിയന്‍ ഫോര്‍ സിവില്‍ ലിബര്‍ട്ടീസും പെരിയാര്‍ മലിനീകരണ വിരുദ്ധ സമിതിയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമാകുന്നു.

Read More

ഇന്‍സിനറേറ്റര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ഒരു ചെകുത്താനും കൂടി

പ്ലാസ്റ്റിക് സാമഗ്രികളും പി.വി.സി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ഇന്‍സിനേറ്ററില്‍ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ അതീവ മാരകങ്ങളായ ഡയോക്‌സിനുകളും ഫ്യൂറാനുകളുമാണ് പുകയിലും ചാരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നത്.

Read More