രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം

‘ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പഴഞ്ചന്‍ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മള്‍ തിരിച്ചു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ കണ്‍സ്യൂം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ ഇക്കണോമി തകര്‍ന്ന് വീഴുമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്കില്‍ ഉപഭോഗം തുടര്‍ന്നുകൊണ്ടുപോയാലോ പരിസ്ഥിതി തരിപ്പണമാവുകയും ചെയ്യും. തീവ്രമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയമാണിത്. പക്ഷേ മനുഷ്യരാശിക്ക് അതിന് കഴിയുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. കാരണം സമൂഹത്തെ മുഴുനും പിഴുതെറിയാന്‍തക്ക പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി ഒരു പാട് സമൂഹങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നുവീണ സംഭവങ്ങള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാം.’

Read More