സുസ്ഥിര ഇന്ത്യ: കോണ്‍ഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി മാനിഫെസ്റ്റോകള്‍ പറയുന്നതെന്ത്?

രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ എന്ന നിലയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും ബി.ജെ.പിയും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയില്‍ പരിസ്ഥിതിയെയും ഉപജീവനോപാധികളെയും എങ്ങിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു പ്രമുഖ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍

Read More

വിനാശ വികസനവും ബദലുകളുടെ പ്രതിരോധവും

ബദല്‍ പരീക്ഷണങ്ങളും വിനാശവികസനത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളും ഒന്നിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും നിലവില്‍ മേധാവിത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന വികസന മാതൃകയ്ക്ക് അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് സമരങ്ങളുടെയും ബദലുകളുടെയും ഏ കോപനം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത്.

Read More