പാരിസ്ഥിതിക കണക്കെടുപ്പ് നടത്തണം

വിഭവങ്ങളുടെ തോത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടും അതുപയോഗിക്കുന്നതില്‍ വിവേകം കാണിക്കാത്ത ജനങ്ങളുള്ള
ഈ നാട്ടില്‍ പരിസ്ഥിതി മേഖലയില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണെന്ന്

Read More

സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ കാല്‍ നൂറ്റാണ്ട് ; കേരളത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടേയും !

കേരളത്തില്‍ ഹരിതരാഷ്ട്രീയത്തിനും വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ആശയസംഘട്ടനത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ച സൈലന്റ്‌വാലി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ് തികഞ്ഞു. പരിസ്ഥിതിവാദികള്‍ വികസനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നവരാണെന്ന ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്ന ശക്തമായ സാമൂഹിക ധാരണയുടെ തുടക്കവും അവിടെ നിന്നായിരുന്നു. എതിര്‍പ്പുകളെയെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഒരുകൂട്ടം വികസന വിരോധികള്‍ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഈ അപൂര്‍വ്വ ജൈവകലവറയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് വന്നു. കുന്തിപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ വരാനിരുന്ന അണക്കെട്ടിനെ തടയാനും കേരളീയ സമൂഹത്തില്‍ ശക്തമായൊരു പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുകയും ചെയ്ത പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാര്‍ഷികത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ സൈലന്റ്‌വാലിയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക രംഗത്തുണ്ടായ ഇടര്‍ച്ചകളെ വിമര്‍ശനാത്മകമായി ഈ ലേഖനം വിലയിരുത്തുന്നു.

Read More

ചാലക്കുടി പുഴ ഒഴുകട്ടെ

Read More

ചാത്തന്‍ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ട്

Read More

മല്ലീശ്വരന്‍ വിളിച്ചു- ശ്രീധരന്‍ പോയി

Read More

ചാലക്കുടി പുഴയെ ഉണര്‍ത്തി അതിരപ്പിള്ളി ചര്‍ച്ച

Read More

മൊണ്‍സാന്തോയും കൂട്ടരും തോറ്റുവോ?

| | Uncategorized

Read More

മനുഷ്യജീവനും സസ്യജീവനും

എത്ര നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാലും കാട്ടില്‍നിന്നുള്ള അനിയന്ത്രിതമായ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചെടിപറിക്കല്‍ രീതി ശാശ്വതമല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഔഷധഗുണമുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം പല സസ്യങ്ങളും നശിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ അവസാനിക്കാത്ത ദുരയാണ് ഇതിന് കാരണം.

Read More