75 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സലിം അലിയുടെ വഴിയില്‍

പക്ഷിനിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ സലിം അലി, 1933ല്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ – കൊച്ചി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ
പക്ഷി പഠനയാത്രയെ പിന്തുടര്‍ന്ന്, 75 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം സലിം അലിയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച പക്ഷിനിരീക്ഷക സംഘം കണ്ടെത്തിയ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.

Read More

ആ വഴിയില്‍ പക്ഷികള്‍ അവശേഷിപ്പിച്ചത് ?

സലീംഅലിയുടെ പഠനത്തില്‍ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള
സൂചനകളുണ്ട്.

Read More

നെല്‍കൃഷിയും ജൈവ വൈവിധ്യവും

Read More

പദ്ധതി വന്നാല്‍ കാര്‍ഷിക തകര്‍ച്ച

Read More