എന്തുകൊണ്ട് നാല്‍പ്പത്?

സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ സീറോ ബജറ്റ് നാച്വറല്‍ ഫാമിംഗ് രീതിയില്‍ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോളുണ്ടായ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് കാര്‍ഷികമേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ വിവരിക്കുന്നു

Read More

വീണ്ടും ചില കല്യാണ വിശേഷങ്ങള്‍

വിവാഹങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കും നമ്മള്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ ഗ്ലാസുകള്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത നിശബ്മായ ഒരു പാരിസ്ഥിതി ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പുകള്‍ നമുക്ക് പൂര്‍ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ ഗ്ലാസുകള്‍ ഒറ്റ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിന്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടവിധത്തില്‍ നമ്മള്‍ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആഘോഷങ്ങളില്‍ അനാവശ്യമായി കടന്നുകൂടുന്ന ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭീകരനെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കള്‍ അവരുടെ അനുഭങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദുരന്തമായി മാറരുതെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം എല്ലാവരുമെടുക്കണമെന്ന പ്രചരണംകൂടിയാണ് ആഘോഷവേളകളില്‍ സ്റ്റീല്‍ ഗ്ലാസുമായെത്തുന്ന ഇവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം.

Read More

ഡോ., നിങ്ങള്‍ക്കിത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ

Read More