ഗ്രാന്റ് കിട്ടിയാല്‍ തീരുന്നതാണോ വായനശാലകളുടെ ദാരിദ്ര്യം?

വര്‍ഷം തോറും അനുവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരള ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ സര്‍ക്കാറിനെതിരെ സമരത്തിലാണ്. ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍, ഗ്രാന്റ് കിട്ടി കുറേ പുസ്തകങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടി അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്നതാണോ ഗ്രാമീണ വായനശാലകളുടെ പ്രശ്‌നമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

Read More

മാറുന്ന മലയാളി മറക്കുന്ന മലയാളം

Read More

സദാചാരം പോലീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോള്‍

പോലീസ് എങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഈ ഡോക്യുമന്ററി കാണിച്ചുതരുന്നു.

Read More

കണ്ടവരുണ്ടോ?! വാറന്‍ ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ 88 വയസ്സ്

Read More

നാളികേരവിപ്ലവവും ബോഗന്‍ വില്ലയും

Read More

ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പും

Read More