മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മനോവിചാരങ്ങള്‍

എന്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന്‍ പ്രകൃതിസ്‌നേഹികളെയും പരിസ്ഥിതി
പ്രവര്‍ത്തകരെയും ‘വികസന വിരോധികള്‍’ എന്നു വിളിച്ച് നേരിടുന്നത് എന്നതിന് ഒരു
മനഃശാസ്ത്ര വിശകലനം.

Read More

പോലീസ്‌രാജിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളി മനസ്സ്

‘എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതെ പോലീസങ്ങനെ ചെയ്യുമോ?’ എന്ന ചോദ്യം നമുക്കിടയില്‍ സ്വാഭാവികമായി മാറിയതെങ്ങനെയെന്നും അതിന്റെ അപകടകരമായ ദുരവസ്ഥകള്‍ എന്തെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു പോലീസ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഏറെക്കാലം കൈകാര്യം ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍

Read More